پایان نامه ارشد

c (2753)

١ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزي دانشکده فنی مهندسی عمران ، گروه سازه پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) گرایش : مهندسی عمران ـ سازه عنوان : بررسی رفتار پیچشی سازه هاي Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2754)

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز پايان نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرايش : جغرافیا و برنامه ريزی شهری عنوان: تحلیل نقش فعالیتهای انسانی د رايجاد ناپايداری زيست محیطی )مطالعه موردی شهر کرج( Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2755)

بررسی بسترهای لازم برای به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در مدیریت زمان و هزینه ی تغییرات ودوباره کاری هادر شرکت های پیمانکاری ساختمان نام دانشجو …….. استاد راهنما: …….. پايان‌نامه براي دريافت درجه Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2756)

فهرست چکیده1 مقدمه2 الف) بیان مساله2 ب) سوابق مربوط3 د) سوالات اصلی و فرعی4 ح) فرضیه ها5 د) اهداف تحقیق5 ز) جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق6 ل) روش کار6 فصل اول: کلیات8 مبحث اول: Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2757)

فصل اول مفهوم، شرایط و ارکان تعهد گفتار اول: مفهوم و اوصاف تعهد الف ـ تعهد در لغت و اصطلاح تعهد مصدر باب تفعّل از ريشه «عهد» در لغت به معناي تازه كردن پيمان، شرط Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2758)

سپاس سپاس و ستایش مر خدای را جل و جلاله که آثار قدرت او بر چهره روز روشن، تابان است و انوار حکمت او در دل شب تار، درفشان. آفریدگاری که خویشتن را به ما Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2748)

فهرست مطالب عنوانصفحه تقدیم به أ تقدیر و تشکر ب فصل اول 1 مقدمه2 تعريف موضوع تحقيق4 اهميت موضوع6 اهداف تحقيق8 فرضيات تحقيق9 قلمرو تحقيق10 تعاريف اصطلاحات بکار رفته10 فصل دوم 12 سير تحول مديريت13 Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2759)

دانشگاه پیام نور ساری تحقیق درس پروژه رشته مدیریت جهانگردی موضوع : بررسی نقش حمل و نقل بین شهری در توسعه صنعت گردشگری استان مازندران استاد : سرکار خانم ابراهیمی دانشجو : سعید رحمدل بهار Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2749)

أ دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساری دانشکده علوم انساني، گروه روانشناسي پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسيارشد در رشته روانشناسي بالیني )M.A) عنوان: بررسي سنجش رابطه بین رفتار شهروندي سازماني و ابعاد مختلف تعهد سازماني کارکنان Read more…

By 92, ago