پایان نامه ارشد

c (2719)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه مدیریت بازرگانی پایان نامهی کارشناسی ارشد رشتهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی موضوع: بررسی وفاداری مشتریان نسبت به نام تجاری (مطالعه موردی مقایسهای ایرانسل و همراه اول) Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2720)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی پايان نامه جهت دریافت کارشناسي ارشد رشته مدیریت بازرگانی (M.A) عنوان : ارزیابی بهره وری شعب بانک با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها و شاخص Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2721)

چکیده در این تحقیق سعی شده است با تبیین مفاهیم مدیریت تغییر و تحول سازمانی، نقش آن را در توسعه بانکداری الکترونیکی بررسی کنیم به منظور استخراج و تحلیل فاکتورهای موثر در روند تغییر مدل Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2722)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی پايان‌نامه جهت دريافت کارشناسي ارشد رشته مدیریت M.A گرایش: بازرگانی داخلی عنوان: بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت تقاضا در زنجیره تأمین (مطالعه موردی شرکت‌های صنعتی تولید کننده Read more…

By 92, ago